Διαφήμιση στα κινητά τηλέφωνα

ubiz.mobi

Τοποθεσία Web ή όνομα σελίδας 1

Επιλέξτε την τοποθεσία Web ή το όνομα σελίδας πιο πάνω και συνδέστε τα σε μια διεύθυνση Web (URL). Περιγράψτε την τοποθεσία και εξηγήστε γιατί η τοποθεσία είναι χρήσιμη στον αναγνώστη σας.

Σχετικές συνδέσεις

Αναφέρετε συνδέσεις με σελίδες μέσα στην τοποθεσία Web ή συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες Web στο Internet. Εξηγήστε με ποιο τρόπο η κάθε σελίδα ή τοποθεσία σχετίζεται με την εταιρεία ή τον οργανισμό σας. Για να προσθέσετε περισσότερες συνδέσεις, αντιγράψτε και επικολλήστε πρόσθετα πλαίσια κειμένου. Για να αυξήσετε τον αριθμό των ατόμων που θα βλέπουν την τοποθεσία σας μέσω του Internet, ζητήστε από άλλους οργανισμούς να συμπεριλάβουν μια σύνδεση με την τοποθεσία σας στη δική τους τοποθεσία Web.

Τοποθεσία Web ή όνομα σελίδας 2

Επιλέξτε την τοποθεσία Web ή το όνομα σελίδας πιο πάνω και συνδέστε τα σε μια διεύθυνση Web (URL). Περιγράψτε την τοποθεσία και εξηγήστε γιατί η τοποθεσία είναι χρήσιμη στον αναγνώστη σας.

Www.200.gr

Επιλέξτε την τοποθεσία Web ή το όνομα σελίδας πιο πάνω και συνδέστε τα σε μια διεύθυνση Web (URL). Περιγράψτε την τοποθεσία και εξηγήστε γιατί η τοποθεσία είναι χρήσιμη στον αναγνώστη σας.

Τοποθεσία Web ή όνομα σελίδας 4

Επιλέξτε την τοποθεσία Web ή το όνομα σελίδας πιο πάνω και συνδέστε τα σε μια διεύθυνση Web (URL). Περιγράψτε την τοποθεσία και εξηγήστε γιατί η τοποθεσία είναι χρήσιμη στον αναγνώστη σας.

Www.166.gr

Ιατρικα και αλλα

Www.matrxsupreme.gr

Επιλέξτε την τοποθεσία Web ή το όνομα σελίδας πιο πάνω και συνδέστε τα σε μια διεύθυνση Web (URL). Περιγράψτε την τοποθεσία και εξηγήστε γιατί η τοποθεσία είναι χρήσιμη στον αναγνώστη σας.

Για επικοινωνία:

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τηλέφωνα:

2117050179

2152151666

6944790420=VodaFoneCU

6977197000=CosmoteWUp

6993554444=Q-Wind

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Gfan@fanouraki.gr