ΔΕΥΤΕΡΑ   21   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2023

Για τους χρήστες με ANDROID πατήστε τους υπογραμισμένους συνδέσμους

ν 2.0

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023                ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023                ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023               

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

21/8/2023

22/8/2023

23/8/2023

24/8/2023

25/8/2023

26/8/2023

27/8/2023

28/8/2023

29/8/2023

30/8/2023

31/8/+A1+C1+A2:AG3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Καρδ

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

Αιμοδ

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

Νευρολ

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ορθοπ

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

Πλαστ.χειρ.

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

ΩΡΛ

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

Γναθοχ

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

 

 

Γναθοχ

 

Νευροχ

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

Θωρ/κή

 

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

 

Θωρ/χη

Θωρ/χη

 

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

 

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Οφθ

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

Πνευμον.

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

 

 

Πνευμον

 

Παιδοψυχ.

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παθ

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

Χειρ

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

Ουρ

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

Οφθ

 

Οφθ

 

 

 

 

 

 

 

Οφθ

 

Οδον

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

Γυν

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

 

 

Γυν

 

ΑΧΕΠΑ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Αιμοδ

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

Νευρολ

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

Παιδ

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

ΩΡΛ

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

Νευροχ

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

Θωρ/κή

Θωρ/χη

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

Καρδοχ

Καρδοχ

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

Οφθ

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

Αγγειοχ

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Παθ

Παθ

 

 

 

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Χειρ

Χειρ

 

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Νεογν

 

 

 

Νεογν

 

 

Νεογν

Νεογν

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Πλαστ.χειρ.

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Πλαστ χειρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Θωρ/κή

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Θωρ/χη

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

Καρδοχ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

 

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

Ψυχ

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθ

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

Καρδ

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

Παιδ

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

 

 

Χειρ

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

Ορθοπ

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

Ουρ

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΛ

Παιδοχ

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

Παιδοχ

 

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοορθ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

 

Παιδοορθ

Αγγειοχ

 

 

 

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Παθ

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

 

Παθ

 

 

Καρδ

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

 

Καρδ

 

 

Νευρολ

 

 

 

 

Νευρολ

 

 

 

Νευρολ

 

 

Παιδ

Παιδ

 

 

 

Παιδ

 

 

 

Παιδ

Παιδ

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Νεογν

 

Νεογν

Νεογν

 

 

Νεογν

Νεογν

Νεογν

Χειρ

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

 

Χειρ

 

 

Ορθοπ

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

 

Ορθοπ

 

 

Ουρ

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

 

Ουρ

 

 

ΩΡΛ

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

 

ΩΡΛ

 

 

Νευροχ

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

 

Νευροχ

 

 

Οφθ

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

 

Οφθ

 

 

Οδον

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

 

Μ/Γ

Μ/Γ

 

 

Μ/Γ

Μ/Γ

Μ/Γ

Παιδοχ

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

 

 

 

Παιδοχ

Παιδοχ

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

 

 

 

Παιδοορθ

Παιδοορθ

 

Αγγειοχ

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

 

Αγγειοχ

 

 

Αιμοδ

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

 

Αιμοδ

 

 

Παιδοψυχ.

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

 

Παιδοψυχ

ΨΝΘ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

 

Ψυχ

 

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

Ψυχ

 

Οδον

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

 

 

 

Οδον

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

21/8/2023

22/8/2023

23/8/2023

24/8/2023

25/8/2023

26/8/2023

27/8/2023

28/8/2023

29/8/2023

30/8/2023

31/8/+A1+C1+A2:AG3

 

Η εφημερία του Δερματολογικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται  8:00 με 20:00, στην  Δελφών 124 (ΝΑΔΝ) κατά την Γενική Εφημερία του Ιπποκρατείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" εφημερεύει για τους ογκολογικούς ασθενείς που παρακολουθούνται από αυτό, κατόπιν συνεννόησής τους με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ εφημερεύει γενικά κάθε μέρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μονάδα ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ και ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ εφημερεύει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εφημερία του Αιμοδυναμικού του Ιπποκρατείου πραγματοποιείται κατά την Γενική Εφημερία του Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο.