Διαφήμιση στα κινητά τηλέφωνα

ubiz.mobi

Λίστα υπαλλήλων

Δημιουργήστε μια λίστα με τους υπαλλήλους σας. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπαλλήλου και ένα σύντομο βιογραφικό. Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως μια εικόνα του υπαλλήλου. Για να προσθέσετε περισσότερους υπαλλήλους, αντιγράψτε και επικολλήστε πρόσθετα πλαίσια κειμένου.

Όνομα υπαλλήλου 1

Πληκτρολογήστε ένα σύντομο βιογραφικό του υπαλλήλου ή περιγράψτε την εργασία του.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com

Όνομα υπαλλήλου 2

Πληκτρολογήστε ένα σύντομο βιογραφικό του υπαλλήλου ή περιγράψτε την εργασία του.

Όνομα υπαλλήλου 3

Πληκτρολογήστε ένα σύντομο βιογραφικό του υπαλλήλου ή περιγράψτε την εργασία του.

Όνομα υπαλλήλου 4

Πληκτρολογήστε ένα σύντομο βιογραφικό του υπαλλήλου ή περιγράψτε την εργασία του.

Όνομα υπαλλήλου 5

Πληκτρολογήστε ένα σύντομο βιογραφικό του υπαλλήλου ή περιγράψτε την εργασία του.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com